REZULTATI TEKMOVANJ

Rezultati tekmovanj v sklopu 68. Gostinsko turističnega zbora

Rezultati INDIVIDUALNA TEKMOVANJA - kuharstvo

NAZIV TEKMOVANJAREZULTATI
2aTekmovanje v pripravi jedi po naročilu – člani (prenesi)
2aTekmovanje v pripravi jedi po naročilu – mladinci (prenesi)
33Tekmovanje v pripravi burgerjev(prenesi)
5aTekmovanje v pripravi jedi v ponvi - BIG PAN člani
5bTekmovanje v pripravi jedi v ponvi - BIG PAN mladinci

Rezultati INDIVIDUALNA TEKMOVANJA - strežba

NAZIV TEKMOVANJA REZULTATI
7aTekmovanje v pripravi jedi pred gosti, postrežba
pripravljene jedi in priporočanje vina – člani
→ (prenesi)
7bTekmovanje v pripravi jedi pred gosti, postrežba
pripravljene jedi in priporočanje vina – mladinci
7cTekmovanje v postrežbi sira in priporočanje piva
8aTekmovanje v mešanju pijač(prenesi)
9Tekmovanje o poznavanju slovenskih vin
10Tekmovanje o poznavanju in točenju piva - člani (prenesi)
11aTekmovanje v pripravi in postrežbi kave(prenesi)

Rezultati INDIVIDUALNA TEKMOVANJA - hotelirstvo

NAZIV TEKMOVANJAREZULTATI
22Tekmovanje hotelskih receptorjev(prenesi)
23Tekmovanje velneški receptor(prenesi)

Rezultati EKIPNA TEKMOVANJA

NAZIV TEKMOVANJA REZULTATI
24Ekipno tekmovanje v pripravi in postrežbi menija→ (prenesi)

Rezultati ŠOLSKA TEKMOVANJA

NAZIV TEKMOVANJAREZULTATI
26Tekmovanje dijakov srednjih šol - kuharstvo(prenesi)
27Tekmovanje dijakov srednjih šol - strežba(prenesi)
28Tekmovanje dijakov srednjih šol – turizem (prenesi)
29Tekmovanje dijakov srednjih živilskih šol -
slaščičarstvo
(prenesi)

Rezultati TUŠEVA ZVEZDNA KUHINJA

NAZIV TEKMOVANJAREZULTATI
26Tuševa zvezdna kuhinja - člani(prenesi)
27Tuševa zvezdna kuhinja - mladinci(prenesi)


Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2. »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno uporabo.«