Gostinsko turistični zbor piše posebne zgodbe

Že 65. leto zapored bo potekal Gostinsko turistični zbor Slovenije, vodilna prireditev v slovenskem gostinstvu in turizmu. Že več kot pol stoletja povezuje zaposlene v gostinstvu ter turizmu in mladino, ki v procesu izobraževanja za delo v stroki. Sprehodimo se skozi zgodovino prireditve, ki se je utrdila kot nepogrešljiva v panogi.

Zamisel za organizacijo praznika gostinskih delavcev, ki naj bi bil vsako leto po zaključku poletne turistične sezone v enem od turističnih krajev Slovenije, se je porodila v gostinsko turističnem kulturno-umetniškem društvu Nova Zarja sredi leta 1953. Ideja je bila, da bi se na prazniku gostinstva srečali gostinski delavci iz vse Slovenije in se med seboj bolje spoznali izmenjali strokovne izkušnje, se pomerili v športnih aktivnostih in spretnostih tekmovanjih, predstavili svoje kulturno-umetniške dosežke in spoznali druga območja Slovenije.

Idejo so takoj »zagrabili v Sindikatu delavcev in uslužbencev gostinsko turistične stroke Jugoslavije – Republiški odbor za Slovenijo. Na vroči poletni dan, 7. avgusta 1953, je sindikat sklenil, da bo 1. gostinsko turistični zbor sredi oktobra na Bledu. Od takrat prireditev neprekinjeno poteka vsako jesen že 65. let.

Predlagani praznik gostinskih delavcev je sindikat poimenoval v zbor z utemeljitvijo, da srečanje ne bo zgolj razvedrilnega značaja, temveč bo organizirano zborovanje gostinskih in turističnih delavcev, na katerem bodo kulturnemu programu in športnim tekmovanjem dodali tudi pogovore, predavanja o uspehih ter neuspehih minule turistične sezone, o samoupravljanju, o izobraževanju in o pripravah na naslednjo turistično sezono.

K pomenu in družbenemu ugledu Gostinsko turističnih zborov so prispevali skrbna organizacija celotne prireditve, podrobno izdelana pravila in kasneje pravilniki, število udeležencev, pestra ter bogata vsebinska zasnova in tudi navzočnost pomembnih osebnosti iz političnega, gospodarskega in javnega življenja.

Z leti sta pomen in strokovnost Gostinsko turističnih zborov dobivala vse večjo razsežnost. Da bi dvignili raven kakovosti, prispevali k ugledu stroke, pomagali gostinskim delavcem iz anonimnosti in jim utrdili samozavest, so organizatorji prireditve pred uradnim začetkom zborov več let zapored pripravljali posebne strokovne seminarje, vzorčne razstave in informativne dneve za člane strokovnih komisij in vse potencialne tekmovalce in razstavljavce, ki so se želeli na zborih predstaviti in pomeriti.

Prav zbori so številnim generacijam gostincev omogočili preverjanje in dopolnjevanje lastne strokovnosti, spopadanje z novostmi in udejanjanje idej.