Tekmovanja v sklopu 67. Gostinsko turističnega zbora

INDIVIDUALNA TEKMOVANJA – KUHARSTVO

1 Tekmovanje kulinarična artistika (kulinarika, slaščičarstvo) (pravilnik)
2 Tekmovanje v pripravi jedi po naročilu – Magic Box – člani (pravilnik)
3 Tekmovanje v pripravi jedi po naročilu – Magic Box – mladinci (pravilnik)
4 Tekmovanje v pripravi jedi po naročilu – Magic Box –
mladinci Tekmovanje v pripravi burgerjev – člani
(pravilnik)
5 Tekmovanje v pripravi burgerjev – mladinci (pravilnik)
6 Tekmovanje v pripravi Finger Food (pravilnik)
7 Tekmovanje v pripravi jedi v ponvi – BIG PAN člani (pravilnik)
8 Tekmovanje v pripravi jedi v ponvi – BIG PAN mladinci (pravilnik)
9 TRAK ODLIČNOSTI – kuharstvo (pravilnik)

 

INDIVIDUALNA TEKMOVANJA – STREŽBA

INDIVIDUALNA TEKMOVANJA – HOTELIRSTVO

EKIPNA TEKMOVANJA

EKIPNA TEKMOVANJA – ŠOLSKA


Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2. »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno uporabo.«