66. Gostinsko turistični zbor

OBVESTILA SPONZORJI

Mreženje, dobri poslovni odnosi, kvalitetna dolgoročna partnerstva in inovativni pristopi k poslovanju – to so stvari, ki si jih želi doseči, vzpostaviti in vzdrževati vsako uspešno in ambiciozno podjetje.

Verjamemo, da zapis ustreza tudi viziji vašega podjetja, zato vas vabimo, da se nam pridružite v naši zgodbi – največjem strokovnem dogodku panoge turizma, gostinstva in hotelirstva v Sloveniji – Gostinsko turističnem zboru. Tokratni, že 66. Gostinsko turistični zbor bo potekal od ponedeljka, 11. novembra, do srede, 13. novembra 2019, v Grand hotelu Union v Ljubljani. Dogodek bo ponudil številne vsebine – strokovne delavnice in posvete, tekmovanja v kuharstvu, strežbi, hotelirstvu, …, gala večer z dobrodelno noto, sodelovanje lokalnih ponudnikov hrane in pijače, Promenada slovenskih okusov, …

Dogodek je največja stanovska prireditev, katere temeljni steber ste seveda ključni deležniki v panogi turizem, gostinstvo in hotelirstvo. Aktivna participacija je za vas po eni strani priložnost za pridobitev strokovnih znanj, po drugi pa seveda povsem poslovne narave, saj boste vzpostavili nove povezave in partnerstva, izjemno široki skupini obiskovalcev boste osebno predstavili svoje podjetje, delovanje, proizvode in storitve.
Ključ do uspeha v naši panogi je namreč zmeraj človek, ki skozi zgodbo predstavi inovativne produkte in storitve ter podporni proces, ki ga nudi svojemu poslovnemu partnerju, torej kupcu.

Na zavihku razpis sponzorji lahko najdete naš predlog sodelovanja. Zavedamo pa se, da imate vi kot poslovni partner Gostinsko turističnega zbora Slovenije potrebe glede na specifiko delovanja vašega podjetja, zato smo vam pripravljeni prisluhniti in oblikovati personalizirano ponudbo. Samo tako bomo namreč optimalno izkoristili vse potenciale, ki jih zbor zagotovo ima. Zato vas lepo vabimo, da nas obiščete na sedežu zbornice oz. predlagate termin srečanja, ki vam ustreza.

Kontaktna oseba za dodatne informacije in pomoč je Katarina Ceglar, ki jo lahko kontaktirate prek telefona  +386 (0) 1 58 98 281, ali elektronske pošte katarina.ceglar@tgzs.si in vam bo z veseljem pomagala.


Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2. »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno uporabo.«