Tekmovanja in pravilniki v sklopu 67. Gostinsko turističnega zbora

INDIVIDUALNA TEKMOVANJA - kuharstvo

 NAZIV TEKMOVANJACENAPRAVILNIK
1Tekmovanje kulinarična artistika (kulinarika, slaščičarstvo)95,00 €(prenesi)
2Tekmovanje v pripravi jedi po naročilu - Magic Box – člani 95,00 €(prenesi)
3Tekmovanje v pripravi jedi po naročilu - Magic Box – mladinci 45,00 €(prenesi)
4Tekmovanje v pripravi burgerjev – člani 95,00 €(prenesi)
5Tekmovanje v pripravi burgerjev – mladinci45,00 €(prenesi)
6Tekmovanje v pripravi Finger Food95,00 €(prenesi)
7Tekmovanje v pripravi jedi v ponvi - BIG PAN člani 95,00 €(prenesi)
8Tekmovanje v pripravi jedi v ponvi - BIG PAN mladinci45,00 €(prenesi)
9TRAK ODLIČNOSTI – kuharstvo 100,00 €(prenesi)

INDIVIDUALNA TEKMOVANJA - strežba

 NAZIV TEKMOVANJA CENAPRAVILNIK
10Tekmovanje v pripravi jedi pred gosti, postrežba
pripravljene jedi in priporočanje vina – člani
95,00 €(prenesi)
11Tekmovanje v pripravi jedi pred gosti, postrežba
pripravljene jedi in priporočanje vina – mladinci
45,00 €(prenesi)
12Tekmovanje v mešanju pijač - člani 95,00 €(prenesi)
13Tekmovanje v mešanju pijač - mladinci45,00 €(prenesi)
14Tekmovanje o poznavanju slovenskih vin95,00 €(prenesi)
15Tekmovanje o poznavanju in točenju piva - člani 95,00 €(prenesi)
16Tekmovanje v pripravi in postrežbi kave – člani95,00 €(prenesi)
17Tekmovanje v pripravi in postrežbi kave – mladinci45,00 €(prenesi)
18Tekmovanje latte art – člani 95,00 €(prenesi)
19Tekmovanje latte art – mladinci 45,00 €(prenesi)
20TRAK ODLIČNOSTI - strežba100,00 €(prenesi)

INDIVIDUALNA TEKMOVANJA - hotelirstvo

 NAZIV TEKMOVANJACENAPRAVILNIK
21Tekmovanje sobaric95,00 €(prenesi)
22Tekmovanje hotelskih receptorjev95,00 €(prenesi)
23Tekmovanje velneški receptor95,00 €(prenesi)

EKIPNA TEKMOVANJA

 NAZIV TEKMOVANJA CENAPRAVILNIK
24Ekipno tekmovanje v pripravi in postrežbi menija250,00 €(prenesi)
25Ekipno tekmovanje v Chef s table 250,00 €(prenesi)

ŠOLSKA TEKMOVANJA

 NAZIV TEKMOVANJACENAPRAVILNIK
26Ekipno tekmovanje dijakov srednjih šol - kuharstvo65,00 €(prenesi)
27Ekipno tekmovanje dijakov srednjih šol - strežba65,00 €(prenesi)
28Ekipno tekmovanje dijakov srednjih šol – turizem 65,00 €(prenesi)
29Ekipno tekmovanje dijakov srednjih živilskih šol -
slaščičarstvo
65,00 €(prenesi)
30Ekipno tekmovanje dijakov srednjih živilskih šol -
pekarstvo
65,00 €(prenesi)
31Tekmovanje študentov višjih strokovnih šol gostinstva
in turizma – Sloveniaskills – kuharstvo
45,00 €
32Tekmovanje študentov višjih strokovnih šol gostinstva
in turizma – Sloveniaskills – strežba
45,00 €


Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2. »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno uporabo.«