Tekmovanja v sklopu 65. Gostinsko turističnega zbora

CENIK TEKMOVANJ

CENIK strokovnih tekmovanj in razstav Cena z DDV
INDIVIDUALNA TEKMOVANJA – kuharstvo  
01.  Razstava za TRAK KAKOVOSTI 180,00 €
02.  Tekmovanje GRAND PRIX; kuhar, natakar leta 180,00 €
03.  Razstava kulinaričnih izdelkov  (kategorija A / B) 95,00 €
04.  Razstava slaščičarskih izdelkov  (kategorija A / B) 95,00 €
05.  Razstava kulinarične artistke (A zelenjava, B sladkor, C testo) 95,00 €
06.  Tekmovanje v pripravi ledene skulpture – Ice Carving 95,00 €
07.  Tekmovanje v pripravi jedi po naročilu – Magic Box – člani 95,00 €
08.  Tekmovanje v pripravi jedi po naročilu – Magic Box – mladinci 55,00 €
09.  Tekmovanje v pripravi jedi pred gosti – Front Cooking 95,00 €
10.  Tekmovanje v pripravi dietnega menija 95,00 €
11.  Tekmovanje v pripravi jedi v kotličku 95,00 €
INDIVIDUALNA TEKMOVANJA – strežba
12.  Razstava pogrinjka 95,00 €
13.  Tekmovanje v pripravi jedi pred gosti 95,00 €
14.  Tekmovanje v mešanju pijač 95,00 €
15.  Tekmovanje o poznavanju slovenskih vin 95,00 €
16.  Tekmovanje o poznavanju in točenju piva 95,00 €
17.  Tekmovanje v pripravi in postrežbi  kave 95,00 €
INDIVIDUALNA TEKMOVANJA – hotelirstvo
18.  Tekmovanje sobaric 95,00 €
19.  Tekmovanje hotelskih receptorjev 95,00 €
EKIPNA TEKMOVANJA
20.  Pokal KAKOVOSTI 180,00 €
21.  Ekipno tekmovanje v pripravi in postrežbi menija 320,00 €
22.  Ekipno tekmovanje v pripravi hladno toplega bifeja 320,00 €
23.  Ekipno tekmovanje v pripravi cocktail party-ja 260,00 €
ŠOLSKA TEKMOVANJA
24.  Ekipno tekmovanja dijakov srednjih šol za gostinstvo in turizem – kuharstvo 95,00 €
25.  Ekipno tekmovanje dijakov srednjih šol za gostinstvo in turizem – strežba 95,00 €
26.  Ekipno tekmovanje dijakov srednjih šol za gostinstvo in turizem – turizem 95,00 €
27.  Ekipno tekmovanje dijakov srednjih živilskih šol – slaščičarstvo 95,00 €
28.  Ekipno tekmovanje dijakov srednjih živilskih šol – pekarstvo 95,00 €
29.   Tekmovanje študentov višjih strokovnih šol gostinstva in turizma – Sloveniaskills – kuharstvo 95,00 €
30.   Tekmovanje študentov višjih strokovnih šol gostinstva in turizma – Sloveniaskills – strežba 95,00 €

Po potrditvi e-prijave na tekmovanja boste na vaš e-mail naslov prejeli ponudbo z obračunanimi popusti, ki jo je potrebno poravnati v roku 7 dni.  Po izvedenem plačilu bomo v tekočem mesecu izstavili račun za predplačilo z obračunano stopnjo davka. Po opravljeni storitvi vam bomo posredovali račun.

S pravočasno oddajo prijavnice na strokovna tekmovanja do 5. septembra 2018 organizator prireditve priznava naslednje popuste:

–  članom Turistično gostinske zbornice Slovenije  – 10 %,

–  podjetjem, prijavljenim za POKAL KAKOVOSTI dodatni popust – 5 %.

–  članom DKSS, članom DBS (fizična prijava) s plačano članarino za tekoče leto – 10 %,

Na prijavnice, prejete po 5. septembru 2018, se popusti ne priznavajo.

V primeru odjave do 15. septembra 2018 si organizator pridržuje pravico, da zadrži  polovico plačane kotizacije, v primeru kasnejše odjave zadrži plačano kotizacijo v celoti.

Tekmovanja v sklopu 66. Gostinsko turističnega zbora

CENIK TEKMOVANJ

– V PRIPRAVI –


Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2. »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno uporabo.«