Tekmovanja v sklopu 66. Gostinsko turističnega zbora

  INDIVIDUALNA TEKMOVANJA - KUHARSTVO KOTIZACIJA
1 KULINARIČNA ARTISTIKA 95,00 €
2 PRIPRAVA JEDI PO NAROČILU (MAGIC BOX) - ČLANI 95,00 €
3 PRIPRAVA JEDI PO NAROČILU (MAGIC BOX) - MLADINCI 95,00 €
4 PRIPRAVA BURGERJEV 95,00 €
5 PRIPRAVA PRIGRIZKOV (FINGER FOOD) 95,00 €
6 PRIPRAVA JEDI V KOTLIČKU 95,00 €
  INDIVIDUALNA TEKMOVANJA - STREŽBA  
7 PRIPRAVA JEDI PRED GOSTI, POSTREŽBA PRIPRAVLJENE JEDI IN PRIPOROČANJE VINA 95,00 €
8 PRIPRAVA IN POSTREŽBA ZAJTRKA (ROOM SERVICE) 95,00 €
9 MEŠANJE PIJAČ 95,00 €
10 POZNAVANJ SLOVENSKIH VIN 95,00 €
11 POZNAVANJE IN TOČENJE PIVA 95,00 €
12 PRIPRAVA IN POSTREŽBA KAVE 95,00 €
13 LATTE ART 95,00 €
  INDIVIDUALNA TEKMOVANJA - HOTELIRSTVO  
14 TEKMOVANJE SOBARIC 95,00 €
15 TEKMOVANJE HOTELSKIH RECEPTORJEV 95,00 €
16 TEKMOVANJE VELNEŠKIH RECEPTORJEV 95,00 €
  EKIPNA TEKMOVANJA  
17 TRAK ODLIČNOSTI 95,00 €
18 CHEF'S TABLE 95,00 €
19 PRIPRAVA IN POSTREŽBA MENIJA 95,00 €
  EKIPNA TEKMOVANJA - ŠOLSKA  
20 TEKMOVANJE DIJAKOV SREDNJIH ŠOL ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM - KUHARSTVO brezplačno
21 TEKMOVANJE DIJAKOV SREDNJIH ŠOL ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM - STREŽBA brezplačno
22 TEKMOVANJE DIJAKOV SREDNJIH ŠOL ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM - TURIZEM brezplačno
23 TEKMOVANJE DIJAKOV SREDNJIH ŽIVILSKIH ŠOL - SLAŠČIČARSTVO brezplačno
24 TEKMOVANJE DIJAKOV SREDNJIH ŽIVILSKIH ŠOL - PEKARSTVO brezplačno
25 TEKMOVANJE ŠTUDENTOV VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL GOSTINSTVA IN TURIZMA - SLOVENIASKILLS - KUHARSTVO brezplačno
26 TEKMOVANJE ŠTUDENTOV VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL GOSTINSTVA IN TURIZMA - SLOVENIASKILLS - STREŽBA brezplačno


Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2. »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno uporabo.«