Zgodovina prireditve

Kronologija prireditve ob 50-letnici Gostinsko turističnega zbora Slovenije - povzetek

Knjižica ob 60. Gostinsko turističnem zboru Slovenije - priponka

Seznam organiziranih 60-tih Gostinsko turističnih zborov Slovenije
priponka