Loading...

SPLOŠNE NOVICE

/SPLOŠNE NOVICE
SPLOŠNE NOVICE2019-05-17T14:02:58+00:00

Preberite več o dogajanju na GTZ

NOVICE

avgust 2018

VEČ KOT 2500 UDELEŽENCEV

64. Gostinsko turistični zbor navdušil v Kranjski gori 64. Gostinsko turistični zbor Slovenije (GTZ), ki je najstarejša prireditev slovenskega gostinstva in turizma, je lansko leto gostila Kranjska gora. Vsako leto zbor poskrbi za strokovna tekmovanja, srečanja ter izmenjavo dobrih praks in inovativnih pristopov v stroki. Tako se širi znanje [...]


Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2. »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno uporabo.«