Loading...

ORGANIZACIJSKI ODBOR GTZ

/ORGANIZACIJSKI ODBOR GTZ
ORGANIZACIJSKI ODBOR GTZ2019-08-07T20:57:02+00:00

Kontakti – 66. Gostinsko turistični zbor

ORGANIZACIJSKI ODBOR GTZ

Srečko Koklič

01/ 58 98 230

Katarina Ceglar

01/ 58 98 281


Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2. »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno uporabo.«