Loading...

NOVINARSKO SREDIŠČE

/NOVINARSKO SREDIŠČE
NOVINARSKO SREDIŠČE2019-08-07T20:20:36+00:00

Kontakt za medije

Tilen Mrgole
Kreativni laboratorij d.o.o.
+386 (0)31 388 653
tilen.mrgole@creativelab.si

Kontakt za akreditacije
pr@tgzs.si

 


Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2. »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno uporabo.«