Loading...

KONTAKT

KONTAKT2019-05-17T14:06:40+00:00

Predsednik organizacijskega odbora 65 GTZ  Slovenije

 

Direktorica Turistično gostinske zbornice Slovenije

Klavdija PERGER  + 386 1 58 98 225  klavdija.perger@gzs.si

 

Vodja projekta 66. GTZ Slovenije

Srečko KOKLIČ  + 386 51 273 000, + 386 1 58 98 226  srecko.koklic@gzs.si

 

Koordinator razstavljavcev

Staš ZORZO  +386 41 690 883  stas.zorzo@gzs.si

 

Vodje tekmovanj

 

Kontakt za medije

Tilen Mrgole
Kreativni laboratorij d.o.o.
  +386 (0)31 388 653  tilen.mrgole@creativelab.si


Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2. »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno uporabo.«